Influence of Defensive Work on City Landscape Shaping – Warsaw Fortress System Case Study

PDF

Authors: Ewa Zaraś Januszkiewicz

Volume/Issue: Volume 23: Issue 2

Published online: 18 Nov 2020

Pages: 108–116

DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2020-0021


Abstract

The following article presents the results of analyses of source materials regarding the presence of a defense work in the city space and the results of one case – the Warsaw Fortress System. Information on the characteristics of the fortified landscape was presented, with particular reference to one of the types of fortifications – the ring fortress. A very important element was to trace the history of this object and its changes in the last 150 years. Individual objects characterized by interesting architecture, terrain and interesting vegetation perform different functions in the city landscape. These functions result primarily from the different use of objects. It is also evident that these objects in the future may also develop as a result of adaptation to new purposes or use. They have a very large spatial and natural potential.


Keywords: fortified landscape, citadel, military cultural tourism, the Warsaw Fortress System

PDF

References

BOGDANOWSKI, J. 1996. Architektura obronna w krajobrazie Polski. Warszawa : PWN, 1996.


BOGUSZEWSKI, P. 2004. Problemy zagospodarowania fortyfikacji na terenie Warszawy. In Materiały z konferencji: Twierdza Głogów – zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce. Motyl, K. – Stępień, J. – Rokaszewicz, R. [red.]. Gmina Miejska Głogów, Oddział Zielonogórski Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji. Głogów : Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, 2004, pp. 27–34.


CLARK, D. – GLAZER, S. 2004. Questing. A Guide to Creating Community Treasure Hunts. Lebanon : University Press of New England, 2004.


GŁUSZEK, C. 1995. Problematyka konserwatorska Twierdzy Warszawa. In Fortyfikacja. Tom I. [red.] Lewicka-Cempa, M. Warszawa – Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, 1995, pp. 83–91.


GOLIŃSKA, M. – HERMAN, A. – PRZYBYŁOWSKA, D. 2015. Twierdza Warszawa. http://www.slideshare.net/dariaprzybylowska/twierdza-warszawa-koniec. Access 7. 5.2015.


KRAPIŃSKA, A. 2007. Możliwości wypoczynkowego wykorzystania fortów Twierdzy Warszawa. Warszawa : SGGW, 2007.


KRÓLIKOWSKI, L. 2002. Twierdza Warszawa. Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2002.


McCANNELL, D. 2002. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class. New York Schoken Books. 2002.


MOLSKI, P. 1996. Problemy adaptacji terenów pofortecznych Twierdzy Warszawa do współczesnych funkcji. In Fortyfikacja. Tom IV. [red.] Lewicka-Cempa, M. Warszawa – Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, 1996, pp.17–25.


PAŁUBSKA, K. 2006. Park Kulturowy Twierdza Warszawa jako element systemu rekreacyjnego miasta. www.krajobraz.kulturowy.us.edu.pl/publikacje.artykuly/zarzadzanie/palubska.pdf. Access 10. 11. 2015.


PAŁUBSKA, K. 2009. Funkcjonowanie systemu fortyfikacyjnego Twierdzy Warszawa w strukturach miejskich. In Zespół XIX. wiecznych fortyfikacji Twierdza Warszawa. Konsultacje i założenia do projektu planu ochrony parku kulturowego zespołu XIX. wiecznych fortyfikacji Twierdzy Warszawa [red.] 2009.


PAŁUBSKA, K. 2002 Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Warszawa, 2002, pp. 17–22.


PAŁUBSKA, K. – BOGUSZEWSKI, P. 2006. Założenia historyczne i przestrzenne dla planowanego “Parku Kulturowego Zespołu Fortyfikacji XIX. wiecznej Twierdzy Warszawa”. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Warszawa, 2006.


PAŁUBSKA, K. – MELANIUK, K. 2009. Projekt Parku Kulturowego Zespołu XIX. wiecznych Fortyfikacji Twierdzy Warszawa. In Zespół XIX. wiecznych fortyfikacji Twierdza Warszawa. Konsultacje i założenia do projektu planu ochrony parku kulturowego zespołu XIX. wiecznych fortyfikacji Twierdzy Warszawa. [red.] Pałubska, K. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Warszawa, 2009, pp. 123–145.


Richards, G. 2005. Cultural tourism in Europe. Wallingford : CAB International, 2005.


RÓŻAŃSKA, A. – KROGULEC, T. 2007 Mury i wały miejskie jako czynnik kształtujący krajobraz Warszawy. In Przyroda i miasto. Tom X. Część II. [red.]. Rylke, J. Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2007, pp. 158–166.