Application of synanthropic plants in the design of green spaces in Warsaw (Poland)

PDF

Authors: Filip Kamionowski, Beata Fornal-Pienak and Mária Bihuňová

Volume/Issue: Volume 26: Issue 2

Published online: 15 Nov 2023

Pages: 168 - 172

DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2023-0021


Abstract

The aim of the study was to summarize the use of synanthropic vegetation in public green areas of selected Polish cities. The study included issues related to phytosociology and landscape architecture. For this purpose, a literature study was performed. Part 1 identified possible ways of using synanthropic vegetation in the design of public green areas, Part 2 showed examples of such areas from Warsaw. The authors suggested species that can help enrich urban lawns, part 3 contains proposition of plant species composition for more natural lawns in city parks, including synanthropic plants typical for Poland (prepared by the authors). The process of gradual introduction of synanthropic vegetation in Poland was summarized and compared to the trends in Western European countries. The urban policy of Warsaw regarding the mowing of lawns and the use of flower meadows was briefly described, which influences the presence of synanthropic species in the urban environment. A watershed moment for the use of synanthropic species in Poland was identified, as well as the authors‘ predictions for their future use.


Keywords: landscape architecture, cities, urban green spaces, synanthropic flora, ruderal flora

PDF

References

Architektura. Info. (2020, December 17). EKOpark z Nagrodą Prezydenta Warszawy. https://architektura.info/architektura_zrownowazona/miasta_zrownowazone/ekopark_z_nagroda_prezydenta_warszawy


Atelier Loidl. (2011, September 15). Park am Gleisdreieck. Landezine. https://landezine.com/landscape-architecture-berlin-01


Dudzińska-Jarmolińska, A. (2018). Rekultywacja i rewitalizacja jako sposoby przekształcania terenów poprzemysłowych na tereny parkowo-rekreacyjne. Prace Komisji Krajobraz Kulturowego, 39 (1), 117–132. https://doi.org//10.30450/201807


Gruen Berlin. (2013, February 1). Schöneberger Südgelände Park. Landezine. https://landezine.com/schoneberger-sudgelande-park-by-odious/


Historic Royal Palaces. (n.d.). Superbloom. Retrieved May 16, 2023, from https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/superbloom/


Jakubowski, K. (2015). “Piękno nieoczywiste”. Rola miejskich nieużytków w kształtowaniu nowej kategorii parków miejskich. Space & FORM | przestrzeń i FORMA, 24(2), 145–162.


Kühn, N. (2006). Intentions for the unintentional spontaneous vegetation as the basis for innovative planting design in urban areas. Journal of Landscape Architecture, 1(2), 46–53. https://doi.org/10.1080/18626033.2006.9723372


Łąki Kwietne. (n.d.). Łazienki Królewskie. Retrieved May 16, 2023, from https://lakikwietne.pl/laka-kwietna-lazienki-krolewskie/


Robinson, S. L., & Lundholm, J. T. (2012). Ecosystem services provided by urban spontaneous vegetation. Urban Ecosystems, 15, 545–557. https://doi.org//10.1007/s11252-012-0225-8


Rostański, A. (2000). Rekultywacja i zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych – rozwiązania alternatywne. Inżynieria Ekologiczna, 1, 81–86.


Tokarska-Guzik, B. (2000). Przyrodnicze zagospodarowanie nieużytków miejsko-przemysłowych na przykładzie centrów górniczych Europy. Inżynieria Ekologiczna, 1, 72–80.


Trzaskowska, E. (2008). Wykorzystanie zbiorowisk synantropijnych jako miejsc spontanicznego wypoczynku w miastach. Nauka Przyroda Technologie, 2, 4.


Trzaskowska, E. (2011). Zbiorowiska synantropijne: niedoceniony potencjał współczesnych miast. Acta Scientiarum Polonorum, 10(3), 55–66.


Trzaskowska, E. (2013). Ochrona różnorodności biologicznej w kształtowaniu terenów zieleni na przykładzie trawników. Acta Sci. Pol., Administratio Locorum, 12(2), 101–110.


Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. (n.d.). Park im. Romana Kozłowskiego. Retrieved May 16, 2023, from https://ursynow.um.warszawa.pl/-/park-im-romana-kozlowskiego


Urząd m.st. Warszawy. (2020, August 11). Apel o ograniczenie koszenia i nieużywanie dmuchaw. https://um.warszawa.pl/waw/strategia/-/apel-o-ograniczenie-koszenia-i-nieuzywanie-dmuchaw


Urząd m.st. Warszawy. (2022, April 26). Wysiej warszawską łąkę w swoim domu. https://um.warszawa.pl/-/wysiej-warszawska-lake-w-swoim-domu


Wysocki, C., & Sikorski, P. (2014). Fitosocjologia Stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. Wydawnictwo SGGW.


Yang, Y., Yu, Q., Fu, D., Hou, Y., Chen, Y., Guo, T., Chen, H., Yan, H., Shao, F., & Zhang, Y. (2023). Diversity of Spontaneous Plants in Eco-Parks and Its Relationship with Environmental Characteristics of Parks. Forests, 14 (946). https://doi.org/10.3390/f14050946


Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. (2018, May 8). Warszawiacy zasieją łąki kwietne. https://zzw.waw.pl/2018/05/08/warszawiacy-zasieja-laki-kwietne/


Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. (2021, June 24). Nowy park pod Kopcem Powstania Warszawskiego – tam, gdzie historia przenika się z naturą. https://zzw.waw.pl/2021/06/24/nowy-park-pod-kopcem-powstania-warszawskiego-tam-gdziehistoria-przenika-sie-z-natura/


Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. (2022, June 15). Tworzymy Park Naturalny Golędzinów. https://zzw.waw.pl/2022/06/15/tworzymy-park-naturalny-goledzinow/


Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. (2022, July 8). https://zzw.waw.pl/2022/07/08/drugie-koszenie-trawnikow-przyulicznych