Evaluation of Population Regulation of Invasive Species Fallopia × Bohemica by Repeated Mowing

PDF

Authors: Lýdia Končeková, Helena Šebová and Eduard Pintér

Volume/Issue: Volume 17: Issue 1

Published online: 13 Jun 2014

Pages: 13–15

DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2014-0004


Abstract

Population regulation of invasive species Fallopia × bohemica by repeated mowing was evaluated in experimental research plots in Babindol and Klasov. The mowings were carried out repeatedly (three mowings) during the growing season 2010. The statistical evaluation confirmed that the mechanical regulation of populations of Fallopia × bohemica significantly influenced the dynamics of shoot height as well as the diameter at the base of a stem. Significantly less marked decline of the population density had occured after the 2nd mowing. For the best controll in the future, we suggest the application of mechanical regulation in shorter intervals depending on a growth rate.


Keywords: alien plants, Fallopia × bohemica, mechanical regulation, mowing

PDF

References

Barták R. et al. 2010. Metodika likvidace inváznich druhů křídlatek (REYNOUTRIA SPP.). Český Těšín : Moravskoslezký kraj a ČSOP Salamandr 2010. 31 s.


BÍMOVÁ K. - MANDÁK B. - PYŠEK P. 2001. Experimental control of Reynoutria congeners: a comaprative study of a hybrid and its parents. In: Brundu G. et al. (eds) Plant Invasion: Species Ecology and Ecosystem Management. Backuys Publishing Leiden pp. 283-290.


CBD. 2013. What´s the Problem? [online]. 2013. [quot. 04-15-2013] Available online: http://www.cbd.int/invasive/WhatareIAS.shtml


CHILD L. - WADE M. 2000. The Japanese knotweed manual: the management and control of an invasive alien weed. Packard Publishing Ltd Chichester UK 2000 pp xi + 123 pp CVACHOVÁ A. - GOJDIČOVÁ E. 2003. Usmernenie na odstraňovanie inváznych druhov rastlín. Banská Bystrica : ŠOP SR 2008. 68 s. ISBN 80-89035-25-6.


Di TOMASO J. M. 2000. Invasive weeds in rangelands: Species impacts and management. Weed Science 2000 no. 48 p. 255-265


EEA 2010. EU 2010. biodiversity baseline.EEA : Copenhagen 2010 211 pp. ISSN 1725-2237


FIBICHOVÁ J. 2010. Hodnotenie možnosti využitia energetických bylín na výrobu energie (Fallopia spp.). Záverečná práca : Nitra : SPU. 2010 s. 54


HALMOVÁ D. - FEHÉR A. 2009. Možnosti využívania fytomasy inváznych druhov bylín na výrobu biopalív a tepelnej energie. In: Acta regionalia et environmentalica 2009 č. 2 s. 49-53.


LISYOVÁ J. 2000. Štruktúra a dynamika populácie invadujúceho druhu Fallopia japonica (Houtt.). In: Eliáš P. (ed.): Populačná biológia rastlín VI. SEKOS Bratislava-Nitra 2000 s. 173-181


KROPILÁK M. a i. 1977. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. I. Bratislava : Veda 528 s.


MAZÚR E. - LUKNIŠ M. 1980. Geomorfologické jednotky. In: Mazúr E. et al. 1980. Atlas SSR. Bratislava : Vydavateľstvo SAV s. 55.


MICHALKO J. a i. 1986. Geobotanická mapa ČSSR textová časť. Bratislava : Vydavateľstvo SAV 1986. 160 s.


MYERS J. H. - BAZELY D. R. 2003. Ecology and control of introduced plants. Cambridge : Cambridge University Press 2003. 313 p.


ŠRUBAŘ M. 2007. Návod na likvidaci tři druhů křídlatek. Kunčice p. O.: ZO ČSOP. 2007.


WITTENBERG R. - COCK M. J. W. (eds.). 2001. Invasive alien species: A toolkit of best prevention and management practise. CAB International Wallingford Oxon xii - 228


ZÁRUBOVÁ-PRAUSOVÁ R. 2000. Invaze zavlečených rostlinných druhů v České republice. Část 1. Ochrana přírody roč. 55 2000 č. 10 p. 295-298


ZÁRUBOVÁ-PRAUSOVÁ R. 2000. Invaze zavlečených rostlinných druhů v České republice. Část 1. Ochrana přírody roč. 55 2000 č. 10 p. 295-298