Solution of the Forest Road Network Optimization in the Transformation to a Selective Silviculture Method

PDF

Authors: Jaromír Skoupil, Petr Pelikán and Jiří Kadlec

Volume/Issue: Volume 22: Issue 2

Published online: 01 Nov 2019

Pages: 88–92

DOI: https://doi.org/10.2478/ahr-2019-0017


Abstract

The paper is focused on the forest road access in the area of supposed specific method of forest management. The studied forest area of 81 hectares (ha) is intended for transformation by selective silviculture method demanding dense forest road network. The parameters of the current road network were analysed by Beneš method based on quantifying the general geometric and configuration criteria of the road network. The new road distribution was designed with respect to the results of the terrain slope and runoff concentration analyses to reduce the negative impacts of the roads on the surrounding environment. The new road layout resulted to the decrement of all types of skidding distances. The real skidding distance Ds decreased by 51% to the value of 72 m. In addition, the road network efficiency was increased by 14%.


Keywords: road network efficiency, runoff concentration, slope analysis, timber skidding

PDF

References

AMMON W. 2009. Výběrný princip v lesním hospodářství. 1. vyd. Zlín : Lesnická práce s.r.o. 2009 157 s. ISBN 978-80-87154-25-0.


BENEŠ J. 1973. Vliv tvaru terénu na dopravní zpřístupnění lesa. In Lesnictví roč. 19 1973 č. 6 s. 479 – 492.


BENEŠ J. 1986. The preconditions of opening up of the forests. Folia Universitatis Agriculturae. Brno : VŠZ 1986.


HRŮZA P. – PELIKÁN P. – HEMR O. 2019. Comparison of the current solution of the single trail Moravský kras centre with a selected centre abroad. In Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand...: Conference proceeding 1st ed. Brno : MZLU 2019 pp. 62–66. ISBN 978-80-7509-659-3.


KREŠL J. 1990. Kriteria řešení lesní dopravní sítě z hlediska vodohospodářských požadavků. Závěrečná zpráva SVE VI-6-7/04-02 Brno : VŠZ 1990 37 s.


LOTFALIAN M. – ZADEH E. H. – HOSSEINI S. A. 2011. Calculating the correction factor of skidding distance based on forest road network. In Journal of forest science vol. 57 2011 no. 11 pp. 467–471


NOVO A. et al. 2019. Automatic detection of forest-road distances to improve clearing operations in road management. International Archives of the Photogrammetry 2019. Remote Sensing and Spatial Information Sciences – ISPRS Archives vol. XLII-2/W13 pp. 1083–1088.


POLANSKÝ B. 1966. Pěstění lesů. 1. vyd. Praha : SZN 1966 514 s.


SIMANOV V. – MACKŮ J. – POPELKA J. 1993. Nový návrh terénní klasifikace a technologické typizace. In Lesnictví roč. 39 1993 č. 10 s. 422–428.


SKOUPIL J. 2006. Optimalizace tvorby a rekonstrukce lesní dopravní sítě z hlediska integrovaných funkcí lesa. Disertační práce : Ústav tvorby a ochrany krajiny LDF MZLU Brno 2006 100 s.